Usługa rozwojowa jest zrealizowana w ramach I Osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2014-2020  w ramach projektu: Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Tytuł usługi:

Usługa rozwojowa prowadząca do usprawnienia procesu projektowania i wytwarzania wyrobów niestandardowych dla branży morskiej / pontonowej i polegająca na opracowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego projektowanie, archiwizację i obieg dokumentacji projektowej 3D i okołoprojektowej w firmie, co wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa, zwiększając jego konkurencyjność na rynku oraz budując rozpoznawalność w kraju i za granicą nr 4071/PS

Cel usługi:

Naszym celem jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klientów z produktów, usług oferowanych przez ANMUR, zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta oraz doskonałość w naszych działaniach.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji usługi firma zamierza pozyskać nowych klientów zagranicznych, poprzez usprawnienie procesu projektowania i wytwarzania wyrobów niestandardowych dla branży morskiej / pontonowej co przełoży się na realizację strategii i poszerzenie ekspansji na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 166 050,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100 000,00 PLN

ANMUR Paweł Murjas realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wykorzystanie działań, przewidzianych w Branżowym Programie Promocji do zwiększenia wolumenu sprzedaży jednostek pływających marki NAWIPOLAND

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wprowadzenie na międzynarodowy rynek konsumencki nowej gamy profesjonalnych pontonów, odznaczających się w stosunku do produktów konkurencji w szczególności: estetyką wykończenia, trwałością materiału, lepszymi właściwościami wyporności, możliwością użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Planowany do zaoferowania produkt na rynkach zagranicznych w szybszym tempie umożliwi zoptymalizowanie kosztów produkcji i szybsze tempo pozyskiwania klientów, co w konsekwencji przełoży się na efektywny wolumen sprzedaży oraz wzrost rozpoznawalności marki produktowej na rynku globalnym. Pozyskanie nowych rynków zbytu pozwoli pozyskać realne przewagi konkurencyjne na rynku, dotyczące zarówno własności samego
produktu, ale również sposobów i kosztów wejścia na rynek względem innych producentów pontonów.