Usługa rozwojowa jest zrealizowana w ramach I Osi priorytetowej „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2014-2020  w ramach projektu: Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Tytuł usługi:

Usługa rozwojowa prowadząca do usprawnienia procesu projektowania i wytwarzania wyrobów niestandardowych dla branży morskiej / pontonowej i polegająca na opracowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego projektowanie, archiwizację i obieg dokumentacji projektowej 3D i okołoprojektowej w firmie, co wpłynie na rozwój przedsiębiorstwa, zwiększając jego konkurencyjność na rynku oraz budując rozpoznawalność w kraju i za granicą nr 4071/PS

Cel usługi:

Naszym celem jest osiągnięcie pełnej satysfakcji Klientów z produktów, usług oferowanych przez ANMUR, zapewnienie najwyższych standardów obsługi klienta oraz doskonałość w naszych działaniach.

Planowane efekty:

Dzięki realizacji usługi firma zamierza pozyskać nowych klientów zagranicznych, poprzez usprawnienie procesu projektowania i wytwarzania wyrobów niestandardowych dla branży morskiej / pontonowej co przełoży się na realizację strategii i poszerzenie ekspansji na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 166 050,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100 000,00 PLN